بردلی جولیف
جنسیت مذکر
نژاد: سفید
تولد: 7/23/1947 (72 سال)
خیابان: 1208 راه پیشرفت
سیتی ، ایالتی ، پستی: Cedar Rapids ، آیووا (IA) ، 52402
تلفن: 319-899-5021
موبایل: 712-380-0874